Nâng mũi cấu trúc bao lâu có thể vặn lắc bình thường