HÌNH TRƯỚC SAU – KHÁCH HÀNG CẮT MÍ

Cắt MÍ Mắt
cat-mi-mat-5
HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG 3
Cắt MÍ Mắt
khách hàng cắt mí mắt tại gangnam
HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG 3

HÌNH TRƯỚC SAU – KHÁCH HÀNG NÂNG MŨI

Nâng Mũi
Nâng mũi Sline 3D
Nâng Mũi
nang-mui-nam-1
nang-mui-nam-2
khách hàng sau nâng mũi

HÌNH TRƯỚC SAU – KHÁCH HÀNG GIẢM MỠ

Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng