HÌNH TRƯỚC SAU – KHÁCH HÀNG CẮT MÍ

Cắt MÍ Mắt
cat-mi-mat-5
HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG 2
cắt mí mắt tại gangnam4-6-22
cắt mí mắt tại gangnam4-6-22
cắt mí mắt tại gangnam4-6-22
bấm mí gangnam
2-sup-co-nang-mi
bấm mí tại thẩm mỹ viện gangnam chỉ 60 phút

HÌNH TRƯỚC SAU – KHÁCH HÀNG NÂNG MŨI

Nâng mũi Sline 3D
Nâng mũi Sline 3D
khach-hang-nang-mui-gn2
nang-mui-nam-1
nang-mui-nam-2
khách hàng sau nâng mũi
trước và sau nâng mũi tại gangnam
trước và sau nâng mũi tại gangnam
trước và sau nâng mũi tại gangnam

HÌNH TRƯỚC SAU – KHÁCH HÀNG GIẢM MỠ

Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng
Giảm Mỡ Bụng
hình ảnh tước sau giảm mỡ tại gangnam
hình ảnh tước sau giảm mỡ tại gangnam
hình ảnh tước sau giảm mỡ tại gangnam